Metodologija za interpretacijo slikovnega gradiva kot rezultat participativnega procesa pobude »Narišimo obalno cesto«

aplikativni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Glavni cilj projekta je bil izdelava metodologije za interpretacijo slikovnega gradiva, ki je nastal kot rezultat inovativnega, v Sloveniji na takšen način prvič uporabljenega, in situ participativnega procesa pobude “Narišimo obalno cesto”. Septembra 2018 se je na nekdanji državni obalni cesti (med priključkom na Krožno cesto v Kopru in priključkom Ruda v Izoli) zbralo več kot 1000 ljudi iz celotne Slovenije, sosednje Italije in različnih evropskih držav, ki so skupaj ustvarjali ideje za prihodnost območja obalne ceste na 2,24 km dolgo rolo papirja. Organizatorji so želeli, da lokalno prebivalstvo in širša javnost na inovativen način, z in situ risanjem na papir, izrazi svoje poglede/želje/predloge o možnostih oživitve »novega« javnega prostora, torej območja nekdanjega odseka obalne ceste med Koprom in Izolo. Organizatorji so zbrali vse pridobljene podatke ter jih posredovali Kulturno izobraževalnemu društvu PiNA. Slednji so se za strokovno pomoč obdelave slikovnega in pisnega gradiva obrnili na Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, kjer smo izdelali Metodologijo za interpretacijo slikovnega gradiva kot rezultat participativnega procesa pobude »Narišimo obalno cesto«. Metodologija obsega pet krovnih elementov, ki se pojavljajo na slikovnem in pisnem gradivu in sicer gradivo, oris skupine, lokacija, infrastruktura in vsebina. Omenjeni krovni elementi so nato razdeljeni na podkategorije, s katerimi smo zajeli želeno vsebino. Metodologija je bila oblikovana v spletnem orodju 1KA, ki omogoča avtomatsko seštevanje podatkov, križanja in slikovni prikaz v obliki grafikonov.

Predstavitev slikovnih gradiv: https://www.youtube.com/watch?v=x8JOJtlVHSs&feature=youtu.be


Ključne besede
interpretacija slikovnega gradiva
obalna cesta
participativni proces
metodologija