Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih

aplikativni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Glavni cilj projekta je razvoj inovativne tehnološke rešitve, ki bo spremljala in prikazovala, kje in kako nastajajo odpadki v gospodinjstvih, in spodbujala zmanjševanje njihove količine. Razvoj te rešitve temelji na etnografiji in pristopu, usmerjenem k ljudem. Zato v projektni skupini izvajajo primerjalne raziskave praks in navad na področju ravnanja z odpadki v šestih mestih: Ljubljana (Slovenija), Gradec (Avstrija), Trst (Italija), Zagreb (Hrvaška), Oslo (Norveška) in Dubaj (Združeni arabski emirati). Raziskava omogoča vpogled v življenje in delo »nevidnih« akterjev, npr. smetarjev, delavcev na smetiščih in ljudi, ki delajo v obratih za recikliranje, hkrati pa opiše lokalne navade, povezane z odpadki, ter predstavi odpadne stvari kot pomemben dejavnik v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje.


Faze projekta

Faza 1: Priprave

1.-6. mesec: uvodno srečanje; nakup opreme; pregled raziskav; integracija metodologije; spletna stran projekta

Faza 2: Raziskave in razvoj

7.-12. mesec: raziskave v Ljubljani, Zagrebu, Trstu, Gradcu

13.-18. mesec: raziskave v Ljubljani, Zagrebu, Trstu, Gradcu (nadalj.); priporočila za razvijalce, razvoj tehnologij (pametni koši in zabojniki)

19.-24. mesec: raziskave v Oslu, Dubaju; razvoj in integracija tehnologij (aplikacija za pametne telefone, spletna skupnost)

Faza 3: Testiranje

25.-30. mesec: testiranje; prilagajanje uporabniškega vmesnika; dopolnilne raziskave v Ljubljani, Zagrebu, Trstu, Gradcu; delujoč prototip

Faza 4: Zaključek

31.-36. mesec: javna predstavitev tehnološke rešitve v Ljubljani; mednarodni simpozij; objava zbornika Nevidno življenje odpadkov


Rezultati

Eden prvih rezultatov projekta je znanstveni simpozij Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih.

Kdaj: petek, 25. 1. 2019, 9–13h
Kje: Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, Ljubljana
Prireditelji: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje in Geografski inštitut Antona Melika; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d.
Organizacijski odbor: Dan Podjed in Katarina Polajnar Horvat

Količine odpadkov se povečujejo z osupljivo hitrostjo. Po podatkih Svetovne banke se bo količina trdnih odpadkov na svetovni ravni povzpela od 3,5 milijona ton dnevno leta 2010 do 6 milijonov ton 2025. Posameznik v času svojega življenja proizvede neverjetne količine odpadkov – v povprečju 600-krat toliko, kolikor tehta sam. V Evropi, na primer, ljudje vsako leto uporabijo 16 ton stvari na leto, od tega se jih 6 ton spremeni v odpadke. Le 36 odstotkov vseh odpadkov recikliramo, preostanek pa sežgejo ali odložijo na odlagališča. Vsak Evropejec proizvede v povprečju pol tone komunalnih odpadkov, od katerih jih lahko le 40 odstotkov ponovno uporabimo ali recikliramo. Takšni svetovni in evropski trendi in statistična povprečja so zgolj okvirne ocene. Dejansko se količine odpadkov precej razlikujejo po regijah, državah in mestih. Na simpoziju skušamo prepoznati in analizirati prakse ravnanja z odpadki v različnih družbenih in kulturnih kontekstih. Ugotavljamo še, kako so te prakse povezane s proizvodnimi procesi in potrošniškimi navadami, ter predlagamo nove rešitve za zmanjševanje količine odpadkov na lokalni in globalni ravni.

Knjižica povzetkov: nov_pogled_na_odpadke_simpozij.pdf

 

Mednarodna konferenca Preobrazba trajnostnega razvoja / Transforming Sustainability


Ključne besede
razmerje med ljudmi in tehnologijami
k ljudem usmerjen razvojni pristop
družbeno-kulturni dejavniki
okoljska zavest
ravnanje z odpadkiRaziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220