Andrej Paušič

asistent+386 1 470 63 22

andrej.pausic@zrc-sazu.siPodročja znanstvenega delovanja

  • fitocenologija
  • uporaba geografskih informacijskih sistemov v fitocenologiji
  • ekologija vegetacije
  • sukcesijski procesi

 

Članstvo

  • IAVS (International  Association for Vegetation Science)
  • Vzhodnoalpsko-dinarsko društvo za proučevanje vegetacije
  • Nigritella - društvo za proučevanje in ohranjanje samoniklih orhidej Slovenije (član upravnega odbora)

 

Pedagoška dejavnost

Biogeografija. Fakulteta za naravoslovje in matematiko (FNM), Univerza v Mariboru

Sistematska botanika. Fakulteta za naravoslovje in matematiko (FNM), Univerza v Mariboru

Notes on phytosociology of Juniperus excelsa in Macedonia (Southern Balkan Peninsula), Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Aleksander Marinšek, Ladislav Mucina, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2010

Plant communities in gradients, Andraž Čarni, Nina Juvan, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2011

Prostorska analiza in modeliranje vzorca pojavljanja mokrotnih travnikov (Molinion caeruleae Koch 1926) na Goričkem = Spatial analysis and modeling of distribution pattern of wet meadows (Molinion caeruleae Koch 1926) in Goričko, Andrej Paušič, I. Somodi, Andraž Čarni. 2011

Forest vegetation of the Galičica mountain range in Macedonia = Šumskata vegetacija na planinata Galičica vo Makedonija = Gozdna vegetacija gorovja Galičica v Makedoniji, Vlado Matevski, Andraž Čarni, Oliver Avramoski, Nina Juvan, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Nacionalen park

Izobrazba:
 

  • 2008 Diploma; Oddelek za Biologijo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru.

 

Zaposlitve:
 

  • 2008- Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU
Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181
Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290
Rastlinska ekologija B270