Dr. Milan Orožen Adamič

1946-201801 470 63 63

milan@zrc-sazu.siRaziskovalna področja
naravne nesreče, digitalna tematska kartografija, zemljepisna imena

Ostale dejavnosti
izredni profesor na Fakulteti za humanistične študije Koper (2002–)
predsednik vladne Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen (1995–)
sosklicatelj Delovne skupine za eksonime ekspertov Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen (2002–)
član Delovne skupine za toponimske podatkovne zbirke in gazetirje ekspertov Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen
član uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik
predsednik UNESCO Slovenija in eno mandatno obdobje član osrednjega izvršnega odbora v Parizu (2005–2010)
veleposlanik Republike Slovenije na Hrvaškem (2005–2009)

Zlati znak ZRC, 1999

Orožen Adamič, M. 2007: Treatment of geographical names in multilingual areas. Exonyms and the international standardisation of geographical names. Wiener Osteuropa Studien 24. Dunaj, Berlin.
Orožen Adamič, M. 2005: The three-junction border points of Europe. Borders 3. Edizioni Università. Trst.
Orožen Adamič, M. 2004: Natural disasters. Slovenia: a geographical overview. Association of the Geographical Societies of Slovenia. Ljubljana.

Izobrazba
diploma iz geografije in biologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1971
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1979
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1994
Študijsko se je izpopolnjeval v ZDA (1978) in na Japonskem (1985).