Skip to main content
Biološki inštitut Jovana Hadžija

S 70 letnim delovanjem sodi Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU med vodilne biološke raziskovalne skupine v Sloveniji. Njegovi sodelavci se ukvarjajo s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami rastlinstva in živalstva na regionalnem in globalnem nivoju. Znotraj inštituta delujejo tri raziskovane skupine, ki preučujejo temeljno botaniko, temeljno zoologijo ter aplikativno biologijo. Raziskovalci inštituta so vpeti v mednarodne povezave, saj sodelujejo pri temeljnih raziskavah biodiverzitete na vseh kontinentih. Njihove regionalne aplikativne raziskave pa dajejo smernice glede posegov v okolje mnogim naročnikom. Sodelavci inštituta sodelujejo pri pedagoškem procesu in so mentorji študentom na univerzah v Evropi, ZDA, in na Kitajskem.

Preberi več
KNJIŽNICA

Uradne ure: Knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Vodja: dr. Filip Küzmič

Telefon: +386 1 47 06 336

E-pošta: filip.kuzmic@zrc-sazu.si