Skip to main content
Doc. dr. Matjaž Gregorič
 • Namestnik predstojnika inštituta
 • Vodja Raziskovalne postaje Maribor


+38626212600

matjaz.gregoric@zrc-sazu.si
Zanima me predvsem evolucija in funkcionalna ekologija pajčjih mrež in materialne lastnosti njihove svile, pa tudi kako lahko uporabimo pajčje predivo in mreže kot vir eDNA. Zanima me tudi kako spolna in naravna selekcija oblikujeta vedenje.

 • Kuntner M., Čandek K., Gregorič M., Turk E., Hamilton C. A., Chamberland L., Starrett J., Cheng R. C., Coddington J. A., Agnarsson I., Bond J. E. 2023. Increasing information content and diagnosability in family-level classifications. Systematic Biology 2023: syad021.
 • Gregorič M., Kutnjak D., Bačnik K., Gostinčar C., Pecman A., Ravnikar M., Kuntner M. 2022. Spider webs as eDNA samplers: Biodiversity assessment across the tree of life. Molecular Ecology Resources 22: 2534–2545.
 • Luo Y., Goh S. P., Li D., Gonzaga M. O., Santos A. J., Tanikawa A., Yoshida H., Haddad C. R., May-Collado L. J., Gregorič M., Turk E., Kuntner M., Agnarsson I. 2020. Global diversification of Anelosimus spiders driven by long distance overwater dispersal and Neogene climate oscillations. Systematic Biology 69: 1122–1136.
 • Kuntner M., Hamilton C. A., Cheng R.-C., Gregorič M., Lupše N., Lokovšek T., Moriarty Lemmon E., Lemmon A. R., Agnarsson I., Coddington J. A. & Bond J. E. 2019. Golden orbweavers ignore biological rules: Phylogenomic and comparative analyses unravel a complex evolution of sexual size dimorphism. Systematic Biology syy082.
 • Gregorič, M., Šuen, K., Cheng, R.C., Kralj-Fišer, S. & Kuntner, M. 2016. Spider sexual behaviors include oral sexual encounters. Scientific Reports 6: 25128.
 • Gregorič, M., Agnarsson, I., Blackledge, T.A. & Kuntner, M. 2015. Phylogenetic position and composition of Zygiellinae and Caerostris, with new insight into orb-web evolution and gigantism. Zoological Journal of the Linnean Society 175: 225–243.
 • Gregorič, M., Blackledge, T.A., Agnarsson, I.,  & Kuntner, M. 2015. A molecular phylogeny of bark spiders reveals new species from Africa and Madagascar (Araneae: Araneidae: Caerostris). Journal of Arachnology 43: 293–312.
 • Gregorič, M., Kuntner, M. & Blackledge, T.A. 2015. Does body size predict foraging effort? Patterns of material investment in spider orb webs. Journal of Zoology 296: 67–78.
 • Gregorič, M., Kiesbüy, H. C., Quiñones Lebrón, S. G., Rozman, A., Agnarsson, I. & Kuntner, M. 2013. Optimal foraging, not biogenetic law, predicts spider orb web allometry. Naturwissenschaften 100: 263-268. 
 • Gregorič, M., Agnarsson, I., Blackledge, T. A. & Kuntner, M. 2011. How did the spider cross the river? Behavioral adaptations for river-bridging webs in Caerostris darwini(Araneae: Araneidae). PLoS ONE 6: e26847.
 • Gregorič, M., Agnarsson, I., Blackledge, T. A. & Kuntner, M. 2011. Darwin’s bark spider: Giant prey in giant orb webs (Caerostris darwini, Araneae: Araneidae)? Journal of Arachnology 39: 287-295. 
Zasnova monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji (target research project • 01. november 2019 - 30. october 2022)
Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov (fundamental research project • 01. july 2019 - 30. june 2022)
Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (research programme • 01. january 1999 - 31. december 2023)

IZOBRAZBA

 • Dr.: 2013, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Univ. dipl. biol.: 2008, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 

OSEBNI PODATKI

 • Rojen 31. oktober 1981 v Mariboru, Slovenija, slovenski državljan
 • Tuji jeziki: angleško (aktivno), nemško (aktivno), srbo-hrvaško (pasivno), špansko (pasivno)

 

ZAPOSLITEV in DELO

 • 2015 – danes: Znanstveni sodelavec na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija, ZRC SAZU
 • 2014: Podoktorski raziskovalec na Department of Biology, University of Akron, ZDA
 • 2009 – 2013: Mladi raziskovalec, doktorand na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • 2003 – 2009: Študentsko delo, pomoč na projektih:
  - Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (2006 – 2009, laboratorijsko in terensko delo, urejanje zbirk biološkega materiala)
  - Center za kartografijo favne in flore (2007 – 2008, terensko delo na naravovarstvenih projektih)
  - Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (2008, urejanje zbirke pajkov)
  - Društvo študentov biologije (2003 – 2009, reden udeleženec in mentor skupine za pajke na terenskih dnevih, vikendih in taborih, prostovoljec v naravovarstvenih akcijah)

 

RAZPISI (zvezdica označuje projekte kot vodja)

 • 2021-2024: temeljni raziskovalni projekt, ARRS – Javna Agencija za Raziskovalno Dejavnost RS, z naslovom »fDNAaqua – Zbiranje okoljske DNA s pomočjo filtratorskih organizmov: orodje za spremljanje biotske raznovrstnosti vod«, pribl. 300,000 EUR
 • 2019-2022: ciljni raziskovalni projekt, ARRS – Javna Agencija za Raziskovalno Dejavnost RS, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z naslovom »Zasnova monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji«, pribl. 150.000 EUR
 • *2019-2022: temeljni raziskovalni projekt, ARRS – Javna Agencija za Raziskovalno Dejavnost RS, z naslovom »Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov«, pribl. 300.000 EUR
 • *2017-2019: podoktorski projekt, ARRS – Javna Agencija za Raziskovalno Dejavnost RS, z naslovom »Mreže pajkov kot vir okoljske DNA«, pribl. 100.000 EUR
 • 2017-2021: temeljni raziskovalni projekt, NSF – National Science Foundation, ZDA (IOS-1656460, vodje T. Blackledge, J. Garb, I. Agnarsson), z naslovom »Collaborative Research: Comparative analyses of structural designs underlying functional performance of the toughest spider silk«, 903.385 USD
 • *2015-2017: ARRS – Javna Agencija za Raziskovalno Dejavnost RS, razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti«, 25.666,85 EUR
 • *2011: Explorer’s Club, Exploration Fund 2011, z naslovom »Caerostris spiders of Madagascar: extraordinary biology in rapidly diminishing forests«, 3.000 USD
 • *2011: Javni sklad republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letih 2010 in 2011, 5.000 EUR

 

NAGRADE

 • Odlični v znanosti, kategorija Naravoslovna znanost, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2022)
 • Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2020, Slovenska znanstvena fundacija (2020).

 

DRUŽBENOKORISTNA DEJAVNOST

 • Uredniški odbor revij Frontiers in Arachnid Science (2022-danes), Science of Nature (prej Naturwissenschaften; 2017-danes)
 • Uredniški odbor: Evropsko arahnološko društvo (European Society of Arachnology, 2022-danes)
 • Organizacijski odbor: 27 evropski arahnološki kongres, 2.-7. September 2012, Ljubljana, Slovenija; Mednarodna konferenca o Dravi, 23.-24. September 2010, Dravograd, Slovenija
 • Članstvo v društvih: International Society of Arachnology, European Society of Arachnology, Društvo študentov biologije
 • Recenzent pri znanstvenih revijah: Acta Biologica Serbica, Annales Zoologici Fennici, Annals of the Entomological Society of America, Applied Sciences, Arachnologische Mitteilungen, Behaviour, Behavioral Ecology, Biodiversity Data Journal, Biological Journal of the Linnean Society, Biology Letters, BMC Zoology, Bulletin of the British Arachnological Society, Diversity, Ecology and Evolution, Entomologia Croatica, Environmental Entomology, Ethology, Ethology Ecology & Evolution, European Journal Of Taxonomy, Evolutionary Systematics, Haquetia, International Journal of Tropical Insect Science, Journal of Applied Animal Welfare Science, Journal of Arachnology, Journal of Asia-Pacific Entomology, Journal of Ethology, Journal of the Royal Society Interface, Journal of the Royal Society Open Science, Journal of the Royal Society South Africa, Molecular Phylogenetics and Evolution, Natura Sloveniae, Oriental Insects, PLOS ONE, Scientific Reports, Oriental Insects, Scientific Reports, The Science of Nature, Transactions of the Royal Society of South Africa, Zookeys, Zoological Journal of the Linnean Society.
 • Od leta 2015 izdajam dvotedenski znanstveni podkast Metamorfoza, v katerem predstavljam novice in zanimivosti iz biologije organizmov. Glavni namen podkasta je popularizacija znanosti in razumljiva predstavitev znanstvenih vsebin tudi za nepoznavalce.
 • Prispeval sem številne intervjuje in mnenja o področjih, povezanih z znanostjo: nastop v TV oddaji Ugriznimo v znanost (2016); intervjuja za časopisa Delo (2016) in Večer (2018); sovoditelj petdelne radijske serije za oddajo Frekvenca X (2019); komentarji za radijski oddaji Frekvenca X in Noetova banda (oboje 2016); komentarji za dnevno-informativne TV oddaje Dnevnik (2016), Svet (2016) in 24ur (2015, 2016); intervjuji za radijsko oddajo Frequenzia della scienzia (2016), podkaste Metin čaj, Podrobnosti in Številke (vsi 2016), za spletni portal 24ur (2016) in za revijo Jana (2002); pisne komentarje za časopis Dnevnik (2016) in spletni portal MMC (2015). Pisal sem znanstvena mnenja (Epicenter, 2007), slovenski javnosti sem predstavljal izbor Evropski pajek leta (2008-2013, 2017; v sodelovanju z »European arachnological society«), bil sem tudi svetovalec pri prvi oddaji dokumentarne serije The Hunt (BBC, Velika Britanija).

 

MENTORSTVO

 • Podiplomska šola ZRC SAZU, 2022-: Predavatelj pri 4 predmetih
 • Univerza v Ljubljani, 2019-danes: Mentor, doktorska naloga: Janko Šet
 • Univerza v Ljubljani, 2020: Somentor, Magistrska naloga: Janko Šet
 • Univerza v Ljubljani, 2019: Somentor, Magistrska naloga: Klavdija Šuen
 • Univerza v Ljubljani, 2018: Somentor, Magistrska naloga: Rok Golobinek

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

 • Ingi Agnarsson, University of Iceland, Iceland (systematic and evolutionary biology, biodiversity)
 • Paul Babb, University of Pennsylvania, USA (genomics)
 • Todd Blackledge, University of Akron, USA (evolutionary ecology, biomaterials)
 • Jason Bond, University of California, Davis, USA (systematics)
 • Ren-Chung Cheng, National Taiwan University, Taiwan (systematics, evolutionary biology)
 • Jonathan Coddington, Smithsonian Institution, USA (systematic and evolutionary biology, biodiversity)
 • Ali Dhinojwala, University of Akron, USA (biomaterials)
 • Holger Frick, National Office of Environment, Liechtenstein (systematics, biodiversity)
 • Jessica Garb, University of Massachusetts Lowell, USA (evolutionary biology, genomics)
 • Charles Haddad, University of Free State, South Africa (biodiversity, spider ecology)
 • Chris Hamilton, University of Florida, USA (systematics, genomics)
 • Henrik Krehenwinkel, University Trier, Germany (biodiversity)
 • Christian Kropf, Natural History Museum Berne, Switzerland (biodiversity)
 • Denis Kutnjak, National Institute of Biology, Slovenia (systems biology)
 • Alan R. Lemmon, Florida State University, USA (systematics, genomics)
 • Daiqin Li, National University of Singapore, Singapore (evolutionary and behavioral ecology)
 • Emily Moriarty Lemmon, Florida State University, USA (systematics, genomics)
 • Maja Ravnikar, National Institute of Biology, Slovenia (systems biology)
 • Meta Virant-Doberlet, National Institute of Biology, Slovenia (animal ecology, behavior)
 • Benjamin Voight, University of Pennsylvania, USA (genomics)
Research areas
Ekologija B003
Zoologija B005