Description

Pričujoča knjiga prinaša podroben opis gozdov Galičice – enega od naravnih biserov Makedonije. V knjigi so sistematično predstavljeni vsi gozdni tipi, ki jih najdemo na pogorju Galičice, z vegetacijskimi popisi, talnimi vzorci, horološkimi in ekološkimi analizami, hkrati pa smo pripravili tudi vegetacijsko karto gozdnih združb, ki bralcu podaja informacijo o razporeditvi gozdov na terenu.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-313-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 200 pages

Price

not for sale

E-publications

(28 MB)