Osnovni podatki
5. maj 2016 ob 12:00
Makedonska akademija znanosti in umetnosti, Skopje, Makedonija

Organizator
Biološki inštitut Jovana Hadžija
Makedonska akademija znanosti in umetnosti
Opis

Andraž Čarni je bil izvoljen v Makedonsko akademijo znanosti in umetnosti. Ob tej priložnosti bo predstavitveno predavanje o listopadni gozdni vegetaciji na Balkanskem polotoku. Predstavil bo njen izvor na tem območju in podrobneje obdelal poglavitne vegetacijske tipe: hrastovo-gabrove, bukove, močvirske in poplavne gozdove, gozdove plemenitih listavcev in termofilne gozdove. (več informacij je v priponki manu_predavanje_najava.pdf)