Skip to main content

EIP 16.5 Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov

Opis

Projekt EIP 16.5 Cvetoči travniki se nanaša na ohranjanje biodiverzitete cvetočih travnikov, povečevanje biodiverzitete z vnosom karakterističnih avtohtonih vrst, ki so zaradi pretekle rabe s travnikov začele izginjati, ter promocijo različnih ekosistemskih storitev cvetočih travnikov, ki presegajo uporabo travnikov za pašo ali krmo domačim živalim (npr. turistična, estetska, rekreacijska vrednost, uporabnost divjih rastlin v prehrani, zdravilstvu,…).

V projektu bomo razvili modele oblikovanja, ohranjanja in vzdrževanja tega edinstvenega življenjskega prostora za območja/kmetijska gospodarstva/deležnike v okoljih z različnimi danostmi. S tem bomo dodali cvetočim travnikom nove dimenzije vrednosti, kar bo omogočalo njihovo dolgoročno ohranjanje, kmetijskim gospodarstvom pa potencialno večjo ekonomsko varnost.

Cilji projekta:

  1. ponovna vzpostavitev cvetočih travnikov na zemljiščih, kjer njihova sestava zaradi pretekle rabe ni več optimalna,
  2. testiranje različnih načinov reintrodukcije manjkajočih vrst rastlin, tako na ravni nabiranja semen (seneni drobir, ročno nabiranje zrelih semen, kupljene ohranjevalne semenske mešanice, nabiranje s krtačnim strojem) kot na ravni same setve (neobdelana ruša, delno kultivirano, gnojeno),
  3. razvoj okvirnih smernic za ponovno vzpostavitev in kasnejše upravljanje za nekaj glavnih tipov ekstenzivnih cvetočih travnikov v Sloveniji,
  4. dodana vrednost cvetočih travnikov za udeležene kmetije (turizem, prehrana, čebelarstvo, zdravilne rastline, barvilne rastline,…).