Skip to main content

Naravna in kulturna dediščina

Opis

 

Leta 2009 se je začelo novo šestletno programsko obdobje infrastrukturnega programa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, ki ga glede na naravo dela poimenujemo Naravna in kulturna dediščina. Njegovo temeljno poslanstvo je predvsem strokovna, tehnična in programska podpora informacijski, dokumentacijski in prezentacijski dejavnosti osemnajstih organizacijskih enot ter Založbe ZRC. Ob prijavi novega programskega obdobja 2009-2014 smo si zastavili cilje, ki jim ves čas skušamo slediti in jih uresničevati.

Več ...


Rezultati

V letnih poročilih 20092010, 2011, 2012, 2013 in 2014 v katerih smo za Agencijo RS za raziskovalno dejavnost strnili rezultate dela infrastrukturne skupine, je zajet le del od vseh infrastrukturnih aktivnosti.

 


Raziskovalni program

Ključne besede
infrastruktura
kulturna dediščina
naravna dediščina