Osnovni podatki
Sodelavci:
,
dr. Valerija Babij
,
dr. Jindrich Chrtek
,
Vojtech Zavadil
 
Trajanje:
3. januar 2005–20. december 2006
Šifra:
BI-CZ/05-06/029
Opis

Cilj projekta je bil primerjati razširjenost ter fitocenološko pripadnost izbranih taksonov iz obeh polimorfnih skupin škržolic za območji Slovenije in Češke in njihova taksonomska obdelava.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)