Naslov:
50 let Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU (1950–2000)
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Sodelavci Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU so v knjižici predstavili njegovo delo in njegov pomen za ohranitev naše naravne dediščine. Uvodoma je podan kratek prikaz razvoja bioloških znanosti pri nas. Skozi publikacijo spremljamo zgodovino inštituta: predstavljeni so rezultati raziskovalnega dela več kot petdesetih raziskovalcev in drugih sodelavcev, ki so v preteklih petih desetletjih delali na inštitutu. Podan je tudi sumarični pregled zaposlenih na inštitutu in opis inštitutske knjižnice. Glede na dosežene rezultate in dejstvo, da je v inštitutske programe vključenih veliko število mlajših sodelavcev, lahko pričakujemo uspešno raziskovanje tudi v prihodnje.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-03-0

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 21,5 cm • 77 strani