Naslov:
Register flore Slovenije. Praprotnice in cvetnice
Register of the Flora of Slovenia. Ferns and vascular plants
Avtorja:
Leto:
Zbirka:
ZRC 7
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je seznam (register) flore, ki obsega ozemlje današnje Slovenije in zajema vse najnovejše podatke o pojavljanju vrst pri nas. Delo je seznam višjih rastlin (praprotnic in cvetnic), v katerega je vključeno 3216 taksonov. Razširjen je z važnejšimi sinonimi (322), agregati (skupinami) (111), nekaterimi kulturnimi, kultiviranimi (61) in adventivnimi rastlinami. V njem so posebej označene nove oziroma prezrte vrste (216), izumrli (25) in vprašljivi (38) taksoni ter napačne navedbe (13) v slovenski flori. Bistvo registra so latinska rastlinska imena, ki so izpisana skupaj z avtorji. Register vsebuje tudi slovenska imena rastlin in njihove pogostejše sinonime, zato ga bodo s pridom uporabljali tudi prevajalci.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-90125-6-9

Specifikacija

mehka vezava • 21x 29,7 cm • 144 strani • 8 barvnih prilog, disketa

Cena

razprodano