Naslov:
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Murska Sobota. Merilo 1:50.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Murska Sobota. Scale 1:50.000
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Na vegetacijski karti gozdnih združb so prostorsko predstavljene gozdne združbe na območju lista Murska Sobota. Karta je izdelana na podlagi sodobne tehnologije in je priložena tudi na zgoščenki. V komentarju je vsaka združba podrobno opisna: ekološke razmere, najpogostejše rastlinske vrste v posamezni združbi, njihova dinamika, optimalna raba prostora in viri, kjer si lahko bralci poiščejo dodatne informacije.

Založnik

Pomurska akademsko znanstvena unija (Murska Sobota)

ISBN

978-961-91503-6-8

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 64 strani • komentar • CD-ROM • karta (60×80 cm)