Skip to main content
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Murska Sobota. Merilo 1:50.000.
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Murska Sobota. Scale 1:50.000.


Uredili: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Leto: 2008


Na vegetacijski karti gozdnih združb so prostorsko predstavljene gozdne združbe na območju lista Murska Sobota. Karta je izdelana na podlagi sodobne tehnologije in je priložena tudi na zgoščenki. V komentarju je vsaka združba podrobno opisna: ekološke razmere, najpogostejše rastlinske vrste v posamezni združbi, njihova dinamika, optimalna raba prostora in viri, kjer si lahko bralci poiščejo dodatne informacije.

Ključne besede
fitocenologija
gozdne združbe
gozdovi
komentarji
rastlinske združbe
Slovenija
vegetacijske karte
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR