Herbarijska zbirka Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU (LJS)

Opis zbirke

Zbirka vključuje podatke (ca. 12.000) o herbarijskih polah rastlin, shranjenih v Herbariju Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU (LJS). Herbarijski podatki so popolnoma digitalizirani, nekatere herbarijske pole so fotografirane, medtem ko je pri spletnem ogledu trenutno na voljo približno polovica herbarijskih pol.Vsebina

V Herbariju Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU (LJS) je shranjenih ca. 12.000 herbarijskih pol cvetnic in praprotnic, zbranih predvsem na območju Slovenije oz. Srednje (Jugovzhodne Apneniške Alpe) ter Jugovzhodne Evrope (Balkanski polotok).