Malakološka zbirka Biološkega inštituta ZRC SAZU (MZBI ZRC SAZU)

  • Obdobje nastajanja

    od 1925

  • Skrbnik

  • Stroka

    BiologijaVsebina

Suhi del zbirke hrani hišice in lupine kopenskih in sladkovodnih polžev in školjk vse od leta 1925 naprej, ko jo je začel ustvarjati Ljudevit Kuščer. Največ materiala je prispeval svetovno priznani malakolog in dolgoletni sodelavec Biološkega inštituta akademik Jože Bole, ki je več kot 30 let nabiral malakološki material po ozemlju nekdanje Jugoslavije s poudarkom na kraškemu svetu Dinaridov in ga uvrščal v nastajajočo zbirko. Od leta 1987 zbirko vodi in dopolnjuje Rajko Slapnik.  Zbirka je po nastanku in namenu delovna. Nudi ogromno primerjalnega materiala, ki je neobhoden pri znanstvenih raziskavah, revizijah, opisih novih taksonov, …, hkrati pa predstavlja tudi pomemben del naravne dediščine Slovenskega ozemlja. Zbirka obsega prek 800 vrst polžev (Gastropoda: Prosobranchia, Pulmonata) in školjk (Bivalvia: Palaeoheterodonta) iz Slovenije in nekdanje Jugoslavije s poudarkom na podzemeljski malakofavni (Carychiidae: Zospeum, Hydrobiidae: Belgrandiella, Bythiospeum, Bythinella, Hauffenia, Erythropotomatiana, Hadziella, ...). V več kot 40 000 fiolah je shranjenih od 1 pa do več 100 hišic oz. lupin (izjemoma lahko tudi več 1000 hišic). V zbirki je preko 50 holotipov, še več paratipov in veliko fiol z vrstami s tipičnih najdišč.
Mokri del  Malakološke zbirke Biološkega inštituta ZRC SAZU obsega preko 500 kozarcev, v katerih so v alkoholu shranjeni kopenski in sladkovodni polži in sladkovodne školjke. Ti primerki so še kako pomembni pri anatomskih, citoloških in genetskih raziskavah.