Register flore Slovenije

Opis zbirke

Zbirka vključuje seznam praprotnic in semenk Slovenije, ki je povezan s podatki v bazi FloVegSi ter Herbarijem BIJH ZRC SAZU (LJS). Iskalnik omogoča poizvedbe po različnih kriterijih. Dostop do zbirke na spletu je prost.Vsebina

V zbirki je zbranih ca. 10.000 strokovnih (skupaj s sinonimi) in slovenskih imen rastlin, ki rastejo na ozemlju Slovenije. Rastline so večinoma predstavljene tudi s fotografijami in nekaterimi drugimi podatki (npr. čas cvetenja).