Opis zbirke: Zbirka vključuje seznam praprotnic in semenk Slovenije, ki je povezan s podatki v bazi FloVegSi ter Herbarijem BIJH ZRC SAZU (LJS). Iskalnik omogoča poizvedbe po različnih kriterijih. Dostop do zbirke na spletu je prost.

Obdobje nastajanja: od 1995
Skrbnik:

Vsebina

V zbirki je zbranih ca. 10.000 strokovnih (skupaj s sinonimi) in slovenskih imen rastlin, ki rastejo na ozemlju Slovenije. Rastline so večinoma predstavljene tudi s fotografijami in nekaterimi drugimi podatki (npr. čas cvetenja).

Stroka

biologija