Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera).

Authors: Tatjana Čelik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan, Rudi Verovnik
Year: 2005Table of content

Predgovor

Zahvala

1 UVOD

1.1 Kaj je NATURA 2000?

1.2 Metulji in NATURA 2000

1.3 Raziskanost favne metuljev v Sloveniji

1.4 Cilj raziskovanja vrst metuljev, ki so navedene v prilogi II direktive o habitatih in živijo v Sloveniji

2 METODE DELA

2.1 Zbiranje podatkov

2.2 Terensko delo

2.3 Analiza podatkov

2.4 Način predstavitve obravnavanih vrst in predlaganih območij

2.5 Nomenklaturni viri

2.6 Viri digitalnih geodetskih podatkov

3 VRSTE METULJEV, KI SO NAVEDENE V PRILOGI II DIREKTIVE O HABITATIH IN ŽIVIJO V SLOVENIJI

3.1 Opisi obravnavanih vrst

Leptidea morsei Fenton, 1881 – VELIKI FRFOTAVČEK

Colias myrmidone (Esper, 1780) – BAKRENI SENOŽETNIKLycaena dispar Haworth, 1803 – MOČVIRSKI CEKINČEK

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) – STRAŠNIČIN MRAVLJIŠČAR

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) – TEMNI MRAVLJIŠČAR

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) – TRAVNIŠKI POSTAVNEŽ

Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) – GOZDNI POSTAVNEŽ

Nymphalis vaualbum Denis & Schiffermüller, 1775 – VZHODNI LEPOTEC

Erebia calcaria Lorković, 1953 – LORKOVIĆEV RJAVČEK

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – BARJANSKI OKARČEK

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) – HROMI VOLNORITEC

Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) – ČRTASTI MEDVEDEK

Erannis ankeraria (Staudinger, 1861) – KRAŠKI ZMRZLIKAR

4 STROKOVNI PREDLOGI OBMOČIJ, POMEMBNIH ZA EVROPSKO SKUPNOST (pSCI)

4.1 Opisi predlaganih območij

POVZETEK

SUMMARY

VIRI

OKRAJŠAVE
price


Keywords
butterflies
conservation areas
endangered areas
endangered species
Europe
habitats
natural heritage
projects
protection
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR