Skip to main content
Rastlinstvo Breginjskega kota


Author: Boško Čušin
Year: 2006Table of content

Predgovor

UVOD

SPLOŠNI DEL

Geomorfologija

Kamnine

Tla

Hribi in vodovje

Podnebje

Vegetacija

Vasi in ljudje

Breginjski kot v pokrajinski členitvi Slovenije

POSEBNI DEL

Metodologija dela

Seznam rastlinskih taksonov

Horološki spekter

Življenjske oblike

Fitogeografska opredelitev območja

Raznolikost flore

Vplivi človeka

Naravovarstvena problematika

Natura 2000 v Breginjskem kotu

POVZETEK

SUMMARY

VIRI

O avtorju
price


Keywords
Breginjski kot
flora
Slovenia
Slovenia
vegetation
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR