Filogenetska sistematika družine Zygiellidae in pomen za raziskave evolucije pajkov

Osnovni Podatki

Opis


Naše raziskave pajkov osvetljujejo povezave med evolucijo velikosti, spolnega vedenja in morfologije mrež ter s tem vplivajo na trenutno razumevanje evolucijske biologije, v kateri je očitno spolna selekcija pomembnejši element pri diverzifikaciji skupin, kot je bilo doslej razumljeno. Raziskujemo biologijo gigantskih mrež pajkov Caerostris, kako jih gradijo, kateri plen lahko ujamejo ter kako je evolucija izredno močnega prediva omogočila tem pajkom speciacijo v novem življenjskem okolju. Naša raziskava postavlja temelj za multidisciplinarni pristop raziskovanja evolucijske zgodovine gigantskih rečnih mrež in njihovih materialov.

Projekt tudi doprinaša k poznavanju malgaške biodiverzitete, saj bomo opisali vse vrste rodu Caerostris z Madagaskarja—večina je novih—, ter k razumevanju svetovne biodiverzitete in evolucijskih vzorcev. Z novo filogenijo razkrivamo evolucijsko zgodovino teh enkratnih gigantskih rečnih mrež ter izrednega prediva, iz katerega so zgrajene, ter testiramo hipotezo o koevoluciji teh zanimivih značilnosti. Projekt bo področju znanosti materialov razkril izvor tega prediva ter morebiti pripomogel k razvoju biomimetičnih materialov. Z rezultati bomo osvetlili enkratno biološko napravo in njeno evolucijo ter skozi naše delo prispevali k ohranjanju hitro izginjajočega življenjskega okolja teh pajkov—montanskega deževnega gozda vzhodnega Madagaskarja.