Filogenija pajkov iz družine Nephilidae kot test antagonistične koevolucije spolov

Osnovni Podatki

Opis

Moderna literatura o pajkih ne podpira modelov “oboroževalne tekme” (antagonistična koevolucija), vendar moji preliminarni rezultati o pajkih iz družine Nephilidae pričajo nasprotno. Pajki so dober model za študij evolucije spolnih znakov, ker so pogosto ti znaki edini, ki variirajo med vrstami, medtem ko so drugi atributi (biologija, reprodukcija) bolj konstantni. Evolucijska vprašanja imajo največji pomen v kontekstu močne filogenije. V tem projektu predlagamo testiranje nove morfološke filogenije (in evolucije spolnih znakov) pajkov družine Nephilidae z novimi genetskimi podatki. Kombinacija morfologije in genetike bi predstavljala najboljše okolje za analizo etoloških znakov, ki so na voljo. Ti trije viri podatkov skupaj bodo temelj na novo predlaganega mednarodnega raziskovalnega programa, ki združuje tri strokovnjake biologije pajkov z različnimi znanji. Projekt me bo reintegriral v evropsko znanost po šestih letih raziskovanja v ZDA. Evolucija spolnih znakov pajkov je drugačna od bolje poznanih živalskih modelov in lahko potencialno izpodbije trenutno podprte teorije spolne selekcije in sorodnih evolucijskih procesov.