Dr. Igor Dakskobler

višji znanstveni sodelavec+386 5 381 14 93

igor.dakskobler@zrc-sazu.siFitocenološke in floristične raziskave s poudarkom na gozdni, traviščni in subalpinsko-alpinski vegetaciji, predvsem v zahodni Sloveniji, v Julijskih Alpah in v severnem delu Dinarskega gorstva .

 • Phytosociology and ecology of Rhamnus fallax in the Southeastern Alps and in the northern part of the Dinaric Alps. Igor Dakskobler, Wilfried Robert Franz, Andrej Rozman, 2013
 • Forest and scrub communities with green alder (Alnus viridis) in Slovenia. Igor Dakskobler, Andrej Rozman, Andrej Seliškar, 2013
 • Phytosociological analysis of communities with Adiantum capillus-veneris in the foothills of the Julian Alps (Western Slovenia). Igor Dakskobler, Andrej Martinčič, Daniel Rojšek 2014
 • Phytosociological description of Ostrya carpinifolia and Fraxinus ornus communities in the Julijan Alps and in the northern part of the Dinaric Alps (NW and W Slovenia, NE Italy). Igor Dakskobler, 2015
 • Pedicularis julica E. Mayer × Pedicularis rostratocapitata Crantz = Pedicularis × mayeri nothosp. nov., a new spontaneous hybrid in the genus Pedicularis L. Igor Dakskobler, Branko Vreš, 2016
 • Phytosociological analysis of alpine swards and heathlands (pioneer patches) on ridges and peaks in the Julian Alps (NW Slovenia). Igor Dakskobler, Boštjan Surina,  2017
 • Phytosociological analysis of montane-subalpine dwarf willow shrub communities in the Julian Alps and on the Trnovski gozd plateau (NW and W Slovenia). Igor Dakskobler, Boštjan Surina, 2017
 • A new endemic plant community with Schoenus nigricans in the Southeastern Alps and northern Dinaric Alps. Igor Dakskobler, Andrej Martinčič, 2018
 • Phytosociological analysis of European larch forests in the Southeastern Alps. Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Andrej Rozman,  2018

Izobrazba:

 • 1981: Diploma; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo,
 • 1990:  Magisterij; Univerza v Zagrebu, Prirodoslovno-matematična fakulteta
 • 1994: Doktorat: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo

Zaposlitve:

 • 1981-1986 Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
 • 1986-2008  Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU
 • 2008- 2017 Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (75 %) in Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (25 %)
 • 2017- Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU
Raziskovalna področja
Rastlinska ekologija B270
Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290

Ključne besede
floristika
Gozdna ekologija
fitocenologija