Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
, , ,
, ,
,
,
, ,
Mag. Andrej Seliškar
 
Trajanje:
17. september 2009–30. oktober 2010
Opis

V okviru projekta smo na delu ožjega območja (od Litije do Zidanega Mosta) skartirali habitatne tipe in opravili inventarizacijo flore, mehkužcev in dnevnih metuljev.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

HSE