Basic information
Researchers involved:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
 
Duration:
17 September 2009–30 October 2010
Description

V okviru projekta smo na delu ožjega območja (od Litije do Zidanega Mosta) skartirali habitatne tipe in opravili inventarizacijo flore, mehkužcev in dnevnih metuljev.

Project manager

Project manager at ZRC

Funded by