Urban Šilc, PhD

Senior Research Fellow

Journal Hacquetia- Editor-in-Chief
Scientific Council BIJH- President+386 1 470 63 35

urban.silc@zrc-sazu.si


Links


Research interests

 • vegetation database Vegetation of Slovenia
 • vegetation syntaxonomy and ecology
 • macroecological analysis of large datasets
 • weed and ruderal vegetation

 

Teaching

 • Biodiversity evaluation. Lectures at Nature conservation program – Biotechnical Centre Naklo – Vocational College
 • Ecosystems equilibrium. Lectures at Nature conservation program – Biotechnical Centre Naklo – Vocational College

Changes in structure, floristic composition and chemical soil properties in a succession of birch forests, Andraž Čarni, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2007

Synanthropic vegetation: pattern of various disturbances on life history traits, Urban Šilc. 2010

Morphological, chorological and ecological plasticity of Cistus incanus in the southern Balkans, Andraž Čarni, Vlado Matevski, Urban Šilc. 2010

Weed vegetation in the north-western Balkans : diversity and species composition, Urban Šilc, Sava Vrbničanin, Dragana Božić, Andraž Čarni, Zora Dajić Stevanović. 2009

Phytosociological alliances in the vegetation of arable fields in the northwestern Balkan Peninsula, Urban Šilc, Sava Vrbničanin, Dragana Božić, Andraž Čarni, Zora Dajić Stevanović. 2008

Vegetation of temporary ponds in cold holes in the Taurus mountain chain (Turkey), Ali Kavgaci, Andraž Čarni, Saime Başaran, Mehmet Ali Başaran, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc. 2010

Long-term post-fire succession of Pinus brutia forest in the east Mediterranean, Ali Kavgaci, Andraž Čarni, Saime Başaran, Mehmet Ali Başaran, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc. 2010

Revegetation of motorway slopes using different seed mixtures, Igor Zelnik, Urban Šilc, Andraž Čarni, Petra Košir. 2010

Plant communities in gradients, Andraž Čarni, Nina Juvan, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2011

Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000 - list Novo mesto = Commentary to the vegetation map of forest communities of Slovenia in a scale of 1:50.000 - section Novo mesto, Lojze Marinček, Andraž Čarni, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2003. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU

Flora and vegetation of the Macedonian steppe = Flora i vegetacija na makedonskata stepa = Flora in vegetacija makedonske stepe, Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2008. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000 - list Murska Sobota = Commentary to the vegetation map of forest communities of Slovenia in scale 1:50.000 - section Murska Sobota, Andraž Čarni, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2008. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU

Forest vegetation of the Galičica mountain range in Macedonia = Šumskata vegetacija na planinata Galičica vo Makedonija = Gozdna vegetacija gorovja Galičica v Makedoniji, Vlado Matevski, Andraž Čarni, Oliver Avramoski, Nina Juvan, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Nacionalen park

Inventories of the initial situation of habitat types and target species Liparis loeselli ... in the project pilot areas Zelenci, Planik, Vrhe ... (Wetman 2011 - 2015 (LIFE + Nature, LIFE09 NAT/SI/000374) ( aplikativni_raziskovalni • 25. may 2011 - 31. january 2013)
Naravni sestoji macesna v Sloveniji ( crp • 01. september 2008 - 30. september 2010)
Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju srednje Save (od HE Medvode do HE Vrhovo) ( aplikativni • 17. september 2009 - 30. october 2010)
Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju spodnje Save oziroma na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice ( aplikativni • 01. january 2008 - 31. december 2009)
Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček ( crp • 01. august 2007 - 31. july 2009)
Mapping of non-forest habitats of Sloevnia: Reka, Marindol, Volčeke, Kras, Mirna ( aplikativni • 11. november 2011 - 11. november 2011)
Floristical, ecological and structural changes of shrub vegetation in the transitional zone between Mediterranean and Eurosibirian regions ( bilateralni • 01. january 2010 - 31. december 2011)
Forest Vegetation of the Galičica mountain range ( aplikativni_raziskovalni • 01. june 2009 - 15. november 2010)
Analysis of the succession and structural changes during vegetation regeneration on the site of Pinus brutia forests after fire ( bilateralni • 11. november 2011 - 11. november 2011)
Impact of Past Landscape management on Current Forest Vegetation ( aplikativni_raziskovalni • 01. july 2007 - 30. june 2010)
Gradients and biodiversity: flora, fauna and vegetation ( 01. january 2009 - 31. december 2012)

Education

 • 1996: BA, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
 • 2000: MA, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
 • 2003: PhD, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology

 

Employment

 • 1996- Jovan Hadži Institute of Biology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia
 • 2011- Biotechnical Centre Naklo – Vocational College