Osnovni podatki
Sodelavci:
,
doc. dr. Igor Zelnik
, ,
,
 
Trajanje:
1. avgust 2007–31. julij 2009
Šifra:
M3-0213
Opis

Sodelavci so v okviru projekta zbrali terenske podatke in popisali habitate na območjih pehotnih strelišč Bač, Mlake, Poček, Bloška polica, Apače, Pečovnik, Crngrob in Mačkovec. Na podlagi dobljenih podatkov so izdelali naravovarstvene ocene proučevanih pehotnih strelišč.

Vodilni partner

Vodja projekta

Partnerji

Gozdarski inštitut Slovenije • Nacionalni inštitut za biologijo