Basic information
Researchers involved:
,
,
,
,
 
Duration:
1 August 2007–31 July 2009
Code:
M3-0213
Description

Sodelavci so v okviru projekta zbrali terenske podatke in popisali habitate na območjih pehotnih strelišč Bač, Mlake, Poček, Bloška polica, Apače, Pečovnik, Crngrob in Mačkovec. Na podlagi dobljenih podatkov so izdelali naravovarstvene ocene proučevanih pehotnih strelišč.

Lead partner

Project manager

Partners

Gozdarski inštitut Slovenije • Nacionalni inštitut za biologijo