Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
dr. Valerija Babij
,
,
, ,
mag. Andrej Seliškar
, ,
doc. dr. Igor Zelnik
 
Trajanje:
1. januar 2008–31. december 2009
Opis

V okviru projekta so sodelavci na območju spodnje Save (od Krškega do državne meje) skartirali gozdne habitatne tipe, opravili so inventarizacijo flore, dnevnih metuljev in mehkužcev. Podali so tudi naravovarstveno oceno.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC