Basic information
Researchers involved:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
 
Duration:
1 January 2008–31 December 2009
Description

V okviru projekta so sodelavci na območju spodnje Save (od Krškega do državne meje) skartirali gozdne habitatne tipe, opravili so inventarizacijo flore, dnevnih metuljev in mehkužcev. Podali so tudi naravovarstveno oceno.

Lead partner

Project manager

Project manager at ZRC