Senior Research Fellow

Curator of the Herbarium LJS (Herbarium of the Institute of Biology ZRC SAZU)

Phone:
+386 1 470 63 21
Fax:
+386 1 425 77 97
E-mail:
Research interests

Research

Flora – Ferns and Vascular Plants (Pteridophyta, Spermatophyta)

 • Taxonomy and systematics
 • Horology (floristics) and phytogeography
 • Ecology (vegetation, population ecology)
 • Biodiversity
 • Monitoring
 • Natural conservation

 

Teaching

 • University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology, Exercises for Basic Botany course, 1993

 

Other activities

 • Curator of the Herbarium LJS (Herbarium of the Institute of Biology ZRC SAZU)
 • Head of the BIJH ZRC SAZU (2003–2006)
 • Head of the Botanical department of BIJH ZRC SAZU (1997-2003)
 • Vice-President of the Internationale CLUSIUS-Forschungsgesellschaft Güssing (1992–)
 • Mananging Editor: Acta Biologica Slovenica (1996–2008)
Selected publications

Register flore Slovenije, Praprotnice in cvetnice = Register of the flora of Slovenia, Ferns and vascular plants, Darinka Trpin, Branko Vreš. 1995. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Stellaria nemorum L. and S. montana Pierrat (Caryophyllaceae) in the forest communities of Slovenia, Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Branko Vreš. 1999

Fitocenološka oznaka rastišč vrste Heliosperma pusillum (=Silene pusilla, Caryophyllaceae) v mraziščih na Snežniku (JZ Slovenija) = Phytosociological characteristics of sites of Heliosperma pusillum (=Silene pusilla, Caryophyllaceae) in freezing ravines on the Snežnik plateau (SW Slovenia), Boštjan Surina, Branko Vreš. 2004

Eleocharis carniolica W.D.J.Koch - kranjska sita, Branko Vreš, Boško Čušin, Valerija Babij, Tinka Bačič, Igor Dakskobler, Božo Frajman, Nejc Jogan, Mitja Kaligarič, Nada Praprotnik, Andrej Seliškar, Peter Skoberne, Boštjan Surina, Sonja Škornik, Branko Vreš. 2004. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Atlas florae europaeae : distribution of vascular plants in Europe. 13, Rosaceae (Spiraea to Fragaria, excl. Rubus), Darinka Trpin, Branko Vreš. 2004. Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe, Societas Biologica Fennica Vanamo

Ocena stanja populacij in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselli) na Ljubljanskem barju = The Status of populations and habitats and recommendations for monitoring of threatened species False Ringlet (Coenonympha oedippus), Snake's head Fritillary (Fritillaria meleagris) and Loesel's twayblade (Liparis loeselii) on Ljubljansko barje : končno poročilo, Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar. 2009. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Vegetation of the depression with Eleocharis quinqueflora in spring fens in Slovenia = Vegetacija uleknin z vrsto Eleocharis quinqueflora na povirnih barjih v Sloveniji, Igor Zelnik, Andrej Martinčič, Branko Vreš. 2010

Orobanche pancicii Beck, a new species to the flora of Slovenia, Igor Dakskobler, Branko Vreš, J. Pusch. 2010

Scorzoneroides crocea (Haenke) Holub, a new species in the flora of Slovenia and the Southeastern Alps, Igor Dakskobler, Branko Vreš, Andrej Seliškar, Milan Kobal, Iztok Sinjur. 2010

Mala flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk, Andrej Martinčič, Tone Wraber, Nejc Jogan, Andrej Podobnik, Boris Turk, Branko Vreš, Vlado Ravnik, Božo Frajman, Simona Strgulc-Krajšek, Branka Trčak, Tinka Bačič, Manfred A. Fischer, Klemen Eler, Boštjan Surina. 2010. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije

Projektno pilotno območje Zelenci, Vrhe, Planik, Pilotno območje Planik : prvo poročilo, Branko Vreš, Tatjana Čelik, Igor Dakskobler, Iztok Sajko, Andrej Seliškar. 2011. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

All publications (COBISS) >>
Selected projects

Gradients and biodiversity: flora, fauna and vegetation (research programme • 1 January 200931 December 2012)

Taxonomic, chorological and phytocoenological research of the groups Hieracium villosum and H. bifidum (Compositae) in the Czech Republic and Slovenia (bilateral project • 3 January 200520 December 2006)

Inventory of cave and spring fauna and making biospeleological maps and phytocoenological inventories at Žumberak and Gorjanci (bilateral project • 1 January 20031 January 2005)

Other projects >>
Curriculum Vitae

Education

 • 1984: BA, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Ljubljana, Slovenia
 • 1991: MA, University of Zagreb, Faculty of Sciences, Zagreb, Croatia
 • 1996: PhD, University of Zagreb, Faculty of Sciences, Zagreb, Croatia
   

Employment

 • 1982-1983 Secondary School »Srednja šola tehniško-naravoslovne in pedagoške usmeritve Ravne na Koroškem«
 • 1984 -present: Institute of Biology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia

Recognitions & awards

2009, Carolus Clusius Medal (Certificate, the International Research Society Clusius gives in recognition of outstanding contributions to research Clusius, Güssing, Austria)