Research Fellow

Phone:
+386 1 470 63 15
E-mail:
Research interests

Research interests

Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea)

 • ecology
 • biodiversity
 • monitoring
 • conservation
   

Mentorship

 • University of Maribor, 2005–2007: Associate Mentor, BA
 • University of Ljubljana, 2008–2009: Associate Mentor, BA
 • University of Ljubljana, 2010–present: Associate Mentor, BA

 

Other activities

 • President of the Science Council of BIJH ZRC SAZU (March 2009–March 2011)
 • Vice-President of the Science Council of BIJH ZRC SAZU (March 2011–September 2011)
 • Member of the Science Council of BIJH ZRC SAZU (2004–2011)
 • Vice-gerent of the Editor in chief of the journal Hacquetia (November 2005– March 2006)
 • Editorial Board member:  Acrocephalus (1999–present)
 • Vice-President of DOPPS – BirdLife Slovenia (februar 2011–present)
 • Governing Board member: DOPPS – BirdLife Slovenia (2010–present)
Selected publications

Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije, Tatjana Čelik, Franc Rebeušek. 1996. Ljubljana: Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija

Natura 2000 v Sloveniji, Metulji, = Lepidoptera, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan. 2005. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Dnevni metulji (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) kot bioindikatorji za ekološko in naravovarstveno vrednotenje Planinskega polja = Butterflies (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) as bioindicators for nature conservation evaluation of the Planinsko polje, Tatjana Čelik. 2007

Integrating ongoing biodiversity monitoring : potential benefits and methods, Pierre-Yves Henry, Szabolcs Lengyel, Piotr Nowicki, Romain Julliard, Jean Clobert, Tatjana Čelik, Bernd Gruber, Dirk Schmeller, Valerija Babij, Klaus Henle. 2008

Determinants of within-patch microdistribution and movements of endangered butterfly Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (Nymphalidae: Satyrinae), Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar. 2009

Diverziteta favne dnevnih metuljev kot model za naravovarstveno vrednotenje travišč na Banjščicah (NATURA 2000 območje) = Diversity of butterfly fauna as a model for the nature-conservancy evaluation of grasslands on Banjščice plateau, Tatjana Čelik. 2009. Ljubljana: Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, = Slovenian Entomological Society of Štefan Michieli, Prirodoslovni muzej Slovenije, = Slovenian Museum of Natural History

Ocena stanja populacij in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselli) na Ljubljanskem barju = The Status of populations and habitats and recommendations for monitoring of threatened species False Ringlet (Coenonympha oedippus), Snake's head Fritillary (Fritillaria meleagris) and Loesel's twayblade (Liparis loeselii) on Ljubljansko barje : končno poročilo, Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar. 2009. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Conservation assessment of the butterfly fauna along the River Sava between Krško and the state border = Naravovarstveno vrednotenje favne dnevnih metuljev ob reki Savi med Krškim in državno mejo, Tatjana Čelik. 2010

Distribution, habitat preferences and population ecology of the False Ringlet Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Slovenia, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik. 2010

Izbira habitata in mobilnost črnega apolona - Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) v porečju reke Drave (Slovenija) = The habitat selection and mobility of the clouded apollo Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in the Drava River basin (Slovenia), Iva Kumprej, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik. 2010. Ljubljana, Dravograd: Biološki inštitut Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalni center SAZU, = Jovan Hadži Institute of Biology Scientific Research Centre SASA, Občina, RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, = Municipality, RRA Koroška - Regional Development Agency for Koroška

All publications (COBISS) >>
Selected projects

Gradients and biodiversity: flora, fauna and vegetation (research programme • 1 January 200931 December 2012)

The establishment of monitoring of selected target species of butterflies and moths (Lepidoptera) (applied research project • 1 June 200830 October 2009)

The establishment and performing of monitoring of selected target species of butterflies and moths (Lepidoptera) in 2010 and 2011 (applied research project • 1 June 201030 November 2011)

Other projects >>
Curriculum Vitae

Education

 • 1994: BA, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
 • 1997:  MA, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
 • 2003: PhD,  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology

 

Employment

 • 1994: Notranjski muzej Postojna, Postojna, Slovenia
 • 1994–present:  Institute of Biology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia