Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
,
,
,
 
Trajanje:
15. oktober 2010–20. november 2011
Opis

V okviru projekta Kartiranje negozdnih habitatnih tipov smo kartirali navedena območja. Območja smo kartirali v skladu z obnovljeno tipologijo, ki nam jo je posredoval Zavod republike Slovenije za varstvo okolja. Obravnavana območja smo na terenu skartirali in potem terenske karte prenesli v GIS okolje.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru • Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.