Kartiranje negozdnih habitatov Slovenije: Reka, Marindol, Volčeke, Kras, Mirna

Osnovni Podatki

Opis


V okviru projekta Kartiranje negozdnih habitatnih tipov smo kartirali navedena območja. Območja smo kartirali v skladu z obnovljeno tipologijo, ki nam jo je posredoval Zavod republike Slovenije za varstvo okolja. Obravnavana območja smo na terenu skartirali in potem terenske karte prenesli v GIS okolje.