Proces in strukturne spremembe med obnovo vegetacije gozdov vrste Pinus brutia po požaru

interdisciplinarni prokekt
Osnovni Podatki

Opis

Raziskovali smo obnovo gozdov brucijskega bora na ploskvah, kjer je od požara minilo različno dolgo obdobje (t.i. sinhroni pristop). Analizirali smo število rastlinskih vrst in raznolikost vegetacije na ploskvah. Rezultati florističnega popisovanja kažejo, da je med potekom sukcesije na ploskvah prisotna večina rastlinskih vrst in tako proces lahko označimo kot avtosukcesijo. V delu je pripravljen pregled podobnih sukcesij v vzhodnem Sredozemlju in primerjava s procesi v zahodnem. Raziskava enega najbolj pomembnih ekoloških problemov v Sredozemlju ima tudi določeno uporabno vrednost.


Raziskovalna področja
Rastlinska ekologija B270