Osnovni podatki
Sodelavci:
,
dr. Ali Kavgaci
,
Dr. Mehmet Ali Başaran
,
dr. Saime Başaran
,
,
,
 
Trajanje:
11. november 2011–11. november 2011
Opis

Raziskovali smo obnovo gozdov brucijskega bora na ploskvah, kjer je od požara minilo različno dolgo obdobje (t.i. sinhroni pristop). Analizirali smo število rastlinskih vrst in raznolikost vegetacije na ploskvah. Rezultati florističnega popisovanja kažejo, da je med potekom sukcesije na ploskvah prisotna večina rastlinskih vrst in tako proces lahko označimo kot avtosukcesijo. V delu je pripravljen pregled podobnih sukcesij v vzhodnem Sredozemlju in primerjava s procesi v zahodnem. Raziskava enega najbolj pomembnih ekoloških problemov v Sredozemlju ima tudi določeno uporabno vrednost.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Rastlinska ekologija B270