Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
Stanislav Gomboc
,
dr. László Rokay
,
Dr. László Peregovits
,
dr. Zsolt Bálint
,
András Kun
,
Ferenc Kassai
,
Ádám Kőrösi
 
Trajanje:
3. januar 2005–20. december 2006
Opis

Cilj projekta je bil pridobiti vse informacije, potrebne za ohranitev izbranih ogroženih vrst metuljev (Parnassius mnemosyne, Leptidea morsei, Zerynthia polyxena, Colias chrysotheme, Maculinea spp., Coenonympha oeddipus, Lopinga achine, Erannis ankeraria, Polymixis rufocincta), ki imajo pomembno naravovarstveno vlogo, ne le v obeh sodelujočih državah, temveč na evropskem nivoju. Najpomembnejše naloge projekta: (i) popis in kartiranje razširjenosti vrst (s posebnim poudarkom na obmejnih območjih); (ii) z ustreznim računalniškim programom organizirati pridobljene podatke v digitalno podatkovno bazo; (iii) ocena velikosti obstoječih populacij; (iv) raziskave populacijske ekologije obravnavanih vrst; (v) genetske raziskave populacij obravnavanih vrst; (vi) oblikovanje protokolov za monitoring obravnavanih vrst.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo • Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v Sloveniji); EU 5th Framework