Ekološke raziskave evropskih ogroženih vrst metuljev (Lepidoptera) v Sloveniji in na Madžarskem, s poudarkom na vrstah iz seznama NATURA 2000

Osnovni Podatki

Opis


Cilj projekta je bil pridobiti vse informacije, potrebne za ohranitev izbranih ogroženih vrst metuljev (Parnassius mnemosyne, Leptidea morsei, Zerynthia polyxena, Colias chrysotheme, Maculinea spp., Coenonympha oeddipus, Lopinga achine, Erannis ankeraria, Polymixis rufocincta), ki imajo pomembno naravovarstveno vlogo, ne le v obeh sodelujočih državah, temveč na evropskem nivoju. Najpomembnejše naloge projekta: (i) popis in kartiranje razširjenosti vrst (s posebnim poudarkom na obmejnih območjih); (ii) z ustreznim računalniškim programom organizirati pridobljene podatke v digitalno podatkovno bazo; (iii) ocena velikosti obstoječih populacij; (iv) raziskave populacijske ekologije obravnavanih vrst; (v) genetske raziskave populacij obravnavanih vrst; (vi) oblikovanje protokolov za monitoring obravnavanih vrst.