Osnovni podatki
Sodelavci:
,
,
prof. dr. Mitko Kostadinovski
,
,
,
prof. dr. Vlado Matevski
,
,
 
Trajanje:
1. junij 2009–15. november 2010
Opis

V okviru projekta, ki ga je financirala uprava Nacionalnega parka Galičica, smo izvedli obširno vzorčenje gozdne vegetacije pogorja Galičice. Z analizami smo ugotovili 20 gozdnih združb, ki smo jih dokumentirali z vegetacijskimi popisi in talnimi vzorci. Na podlagi daljinskega zaznavanja smo izdelali tudi vegetacijsko karto gozdnih združb pogorja. Rezultate smo predstavili v monografski publikaciji.