Gozdna vegetacija pogorja Galičica v Makedoniji

applied research project
Opis

V okviru projekta, ki ga je financirala uprava Nacionalnega parka Galičica, smo izvedli obširno vzorčenje gozdne vegetacije pogorja Galičice. Z analizami smo ugotovili 20 gozdnih združb, ki smo jih dokumentirali z vegetacijskimi popisi in talnimi vzorci. Na podlagi daljinskega zaznavanja smo izdelali tudi vegetacijsko karto gozdnih združb pogorja. Rezultate smo predstavili v monografski publikaciji.