Skip to main content
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)


Obdobje: od 2002


Slovenija je ekološko, floristično, favnistično in vegetacijsko izredno pestra dežela. Njeni biotopi so v veliki meri ohranili svoj prvobitni značaj, zato ni naključje, da je bila med prvimi evropskimi državami, ki je začela z načrtno inventarizacijo svojih naravnih danosti, med drugim tudi s kartiranjem gozdne vegetacije, saj več kot polovico naše države pokrivajo relativno dobro ohranjeni gozdovi. Za objektivno ugotavljanje večplastnega pomena gozda, tako z gospodarskega kot naravovarstvenega vidika, je nujno potrebna takšna inventarizacija, ki nam bo dala osnovne podatke o njegovi razširjenosti, gospodarskem pomenu (pridobivanje lesne mase), retenzijski sposobnosti za vodo, varovalnem pomenu in podobno.

Zbirko vegetacijskih kart sestavljajo rokopisne in digitalizirane vegetacijske karte v merilih od 1:5000 do merila 1:400.000, dodana sta jim CD-ROM in komentar.


Naslovi

Ključne besede
drevesne vrste
fitocenologija
gozdne združbe
gozdovi
komentarji
rastlinske združbe
Slovenija
vegetacijske karte


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR