Floristične, ekološke in stukturne sprememebe grmiščne vegetacije na prehodu med mediterransko in evrosibirsko regijo

bilateral project
Opis

V okviru projekta analiziramo spreminjanje sestave  grmiščne vegetacije med meditransko in evrosibirko regijo. V območju pod vplivom sredozemskega vpliva, kjer uspeva vednozelena vegetacijo, uvrščamo grmiščno vegetacijo v red Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni in razred Quercetea ilicis. Tradicionalno imenujemo ta tip vegetacije makija. Sestavljajo jo zimzelene rastlinske vrste, kot so Buxus semprevirens, Viburnum tinus, Phillyrea media, Pistacia lentiscus, P. terebinus, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Rosa sempervirens in druge. V smeri proti osrednjem delu Balkanskega polotoka, ki je pod vplivom kontinetalne klime vednozelene vrste postopoma izginjajo in jih nadomeščajo listopadne vrste: grmišča na tem prehodnem območju imenujemo pseudomakija. Na območjih, ki so pod vplivom kontinentalne klime v osrednjem delu Balkanskega polotoka,  se pojavlja listopadna vegetacija, ki jo uvrščamo v red Fraxino orni-Cotinetalia in razred Quercetea pubescentis. Ta grmišča imenujemo šibljak. Sestavljajo jo listopadne vrste, kot so Acer monspessulanum, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Pistacia terebinthus, Pirus amygdaliformis, Quercus pubescens in druge.