• Predstojnik inštituta 
  • Glavni urednik revije Hacquetia
Telefon:
+386 1 470 63 35
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Področja znanstvenega delovanja

  • podatkovna baza Vegetacija Slovenije
  • sintaksonomija in ekologija vegetacije
  • makroekološke analize velikih podatkovnih nizov
  • plevelna in ruderalna vegetacija

 

Pedagoška dejavnost

Vrednotenje biodiverzitete. Predavanja na programu Naravovarstvo - Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Ravnovesja ekosistemov. Predavanja na na programu Naravovarstvo - Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Izbrane publikacije

Changes in structure, floristic composition and chemical soil properties in a succession of birch forests, Andraž Čarni, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2007

Synanthropic vegetation: pattern of various disturbances on life history traits, Urban Šilc. 2010

Morphological, chorological and ecological plasticity of Cistus incanus in the southern Balkans, Andraž Čarni, Vlado Matevski, Urban Šilc. 2010

Weed vegetation in the north-western Balkans : diversity and species composition, Urban Šilc, Sava Vrbničanin, Dragana Božić, Andraž Čarni, Zora Dajić Stevanović. 2009

Phytosociological alliances in the vegetation of arable fields in the northwestern Balkan Peninsula, Urban Šilc, Sava Vrbničanin, Dragana Božić, Andraž Čarni, Zora Dajić Stevanović. 2008

Vegetation of temporary ponds in cold holes in the Taurus mountain chain (Turkey), Ali Kavgaci, Andraž Čarni, Saime Başaran, Mehmet Ali Başaran, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc. 2010

Long-term post-fire succession of Pinus brutia forest in the east Mediterranean, Ali Kavgaci, Andraž Čarni, Saime Başaran, Mehmet Ali Başaran, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc. 2010

Revegetation of motorway slopes using different seed mixtures, Igor Zelnik, Urban Šilc, Andraž Čarni, Petra Košir. 2010

Plant communities in gradients, Andraž Čarni, Nina Juvan, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2011

Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000 - list Novo mesto = Commentary to the vegetation map of forest communities of Slovenia in a scale of 1:50.000 - section Novo mesto, Lojze Marinček, Andraž Čarni, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2003. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU

Flora and vegetation of the Macedonian steppe = Flora i vegetacija na makedonskata stepa = Flora in vegetacija makedonske stepe, Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2008. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000 - list Murska Sobota = Commentary to the vegetation map of forest communities of Slovenia in scale 1:50.000 - section Murska Sobota, Andraž Čarni, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2008. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU

Forest vegetation of the Galičica mountain range in Macedonia = Šumskata vegetacija na planinata Galičica vo Makedonija = Gozdna vegetacija gorovja Galičica v Makedoniji, Vlado Matevski, Andraž Čarni, Oliver Avramoski, Nina Juvan, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Nacionalen park

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Gradienti in biodiverziteta: flora, favna in vegetacija (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2012)

Proces in strukturne spremembe med obnovo vegetacije gozdov vrste Pinus brutia po požaru (bilateralni projekt • 11. november 2011)

Vpliv nekdanjega gospodarjenja s krajino na sedanjo gozdno vegetacijo (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 200730. junij 2010)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba:

1996 Diploma; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

2000 Magisterij; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

2003 Doktorat; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve:

1996- Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

2011- Biotehniški center Naklo - Višja strokovna šola (dopolnilno)

Raziskovalna področja

Rastlinska ekologija B270 • Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290