znanstveni svetnik, izredni profesor, predstojnik

Telefon:
+386 1 470 63 35
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Področja znanstvenega delovanja

  • podatkovna baza Vegetacija Slovenije
  • sintaksonomija in ekologija vegetacije
  • makroekološke analize velikih podatkovnih nizov
  • plevelna in ruderalna vegetacija
  • habitatni tipi
  • naravovarstvo

 

Pedagoška dejavnost

Ekologija kopenskih ekosistemov. Predavanja na programu Varstvo narave - FAMNIT, Univerza na Primorskem

Vrednotenje biodiverzitete. Predavanja na programu Naravovarstvo - Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Ravnovesja ekosistemov. Predavanja na na programu Naravovarstvo - Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

 

Doktorandi

Svetlana Aćić (2018, Univerza v Beogradu)
Milica Petrović (2019, Univerza v Beogradu)
Filip Küzmič (2020, Univerza v Ljubljani)
Milica Stanišić Vujović (Univerza Črne gore)

Izbrane publikacije

Poglavja v knjigi

Šilc U., Vreš B., Čelik Z., Gregorič M (2020): Biodiversity of Slovenia. In Perko D., Ciglič R., Zorn M.: The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. [COBISS.SI-ID 44862765]

Dajić Stevanović Z., Aćić S., Stešević D., Luković M., Šilc U.: (2019): Halophytic vegetation in South-East Europe : classification, conservation and ecogeographical patterns. In Hasanuzzaman M., Shabala S., Fujita M.: Halophytes and climate change: adaptive mechanisms and potential uses. Oxfordshire; Boston: CABI. [COBISS.SI-ID 43847469],

Šilc U., Stešević D., Rozman A., Caković D., Küzmič F.: Alien species and the impact on sand dunes along the NE Adriatic Coast. In Makowski C., Finkl C.: Impacts of invasive species on coastal environments: coasts in crisis. Cham: Springer. [COBISS.SI-ID 43360813],

 

Članki

Kalníková V. Chytrý K., Biţa‐Nicolae C., Bracco F., Font X., Iakushenko D., Kącki Z., Kudrnovsky H., Landucci F., Lustyk P., Milanović Đ., Šibík J., Šilc U., Uziębło A., Villani M., Chytrý M. (2020): Vegetation of the European mountain river gravel bars: a formalized classification. Applied vegetation science

Chytrý M., Tichý L., Hennekens S., Knollová I., Janssen J.A.M., Rodwell J., Peterka T., Marcenò C., Landucci F., Danihelka J., Čarni A., Küzmič F., Marinšek A., Šilc U., et al. (2020): EUNIS Habitat Classification: expert system, characteristic species combinations and distribution maps of European habitats. Applied vegetation science

Šilc U., Küzmič F., Aćić S., Ćušterevska R., Jasprica N., Milanović Đ., Stešević D., Škvorc Ž.: (2020): Tree-circles spontaneous vegetation over a long climatic gradient. Urban ecosystems 23: 995–1004. [COBISS.SI-ID 46195501]

Šilc U., Stešević D., Luković M., Caković D. (2020): Changes of a sand dune system and vegetation between 1950 and 2015 on Velika plaža (Montenegro, E Mediterranean). Regional studies in marine science 35 [COBISS.SI-ID 45925421]

Šilc U., Dakskobler I., Küzmič F., Vreš B: (2020): Salvia hispanica (chia) - from nutritional additive to potential invasive species. Botany Letters 167: 255-264. [COBISS.SI-ID 45575213]

Šilc U., Küzmič F., Caković D., Stešević D. (2018): Beach litter along various sand dune habitats in the southern Adriatic (E Mediterranean). Marine pollution bulletin 128: 353-360. [COBISS.SI-ID 42567469]

Marcenò C., Guarino R., Loidi J., Herrera M:, Isermann M., Knollova I., Tichý L., Tzonev R., Acosta A., Fitzpatrick U., Šilc U. et al. (2018): Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation. Applied vegetation science 21: 533-559 [COBISS.SI-ID 42997549]

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (raziskovalni program • 1. januar 199931. december 2023)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba:

1996 Diploma; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

2000 Magisterij; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

2003 Doktorat; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve:

1996- Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

2011- Biotehniški center Naklo - Višja strokovna šola (dopolnilno)

Raziskovalna področja

Rastlinska ekologija B270 • Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290